INTEGRITET POLICY

Simmo World Food Integritet Policy

Simmo World Food AB, nedan kallat Simmo, arbetar enligt gällande lagar och regler och värnar om Din trygghet och integritet som kund och besökare hos oss. Denna policy beskriver hur vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen GDPR 2016/679.
Policyn gäller när Du som privatperson alternativt i Din yrkesroll ingår ett avtal med Simmo enligt våra köpvillkor, vid serviceärenden samt i all övrig kontakt med Simmo. Detta innefattar besök på vår hemsida, i kontakt med vår kundtjänst eller när Du mailar till oss Vilka uppgifter vi behandlar När Du är i kontakt med oss på Simmo kan vi komma att samla in uppgifter om Dig. Du kan också kommunicera med oss genom sociala medier, när Du gör det gäller respektive plattforms dataskyddspolicy (eller motsvarande policy). Följande uppgifter kan komma att behandlas:

 • Företagsuppgifter - organisationsnummer, namn
 • Kontaktuppgifter - adress, telefonnummer, e-post
 • Betalinformation
 • Kundnummer
 • Kreditupplysning
 • Orderhistorik

  Varför vi behandlar Dina uppgifter
  Vi behandlar Dina uppgifter för att kunna fullfölja vårt avtal gentemot Dig som kund, tillhandahålla en god service, hantera reklamationer, garantiärenden och för att upprätthålla en kontakt till Dig. Vi kan också använda Dina uppgifter för att skicka nyhetetsbrev eller prisändringar.
  Hur skyddar vi Dina uppgifter?
  Simmo värnar om Dig som registrerad, Din integritet och att skydda Dina uppgifter så att Du alltid kan känna Dig trygg hos oss. Vi har därför vidtagit både tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, manipulation, stöld, och obehörig åtkomst av uppgifterna. Endast en begränsad andel anställda har tillgång till Dina uppgifter och deras hantering av dessa är noggrant reglerad. För att följa aktuell lagstiftning samt utveckling på området arbetar vi löpande med att uppdatera våra system och säkerhetsrutiner, allt för att skydda Dina uppgifter. Samarbetspartners vi eventuellt delar Dina uppgifter med Simmo kan komma att överföra eller dela Dina uppgifter med utvalda samarbetspartners, så kallade personuppgiftsbiträden. Biträdena behandlar endast uppgifterna för vår räkning och enligt våra instruktioner. När Dina uppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de, för vilka vi har samlat in informationen. Biträdet får endast tillgång till de uppgifter som är relevanta för dem att ha baserat på deras uppdrag. Följande typer av företag kan vi komma att dela Dina uppgifter med:

 • Kreditupplysningsföretag
  I syfte att bedöma kreditvärdighet i de fall Du väljer fakturaköp som betalningsmetod kommer Simmo att dela Dina uppgifter med Creditsafe i Sverige AB.

 • Transportföretag
  Simmo kan komma att dela Dina uppgifter med logistik- och transportföretag i syfte att kunna leverera ordrar eller andra försändelser.

 • Myndigheter
  Simmo kan komma att dela nödvändig information med olika myndigheter som till exempel Polisen, Skatteverket eller Kronofogdemyndigheten om vi enligt lag är skyldiga att göra det.

  Anmälan/klagomål
  Om Du anser att vi hanterar Dina personuppgifter på ett felaktigt sätt är Du välkommen att kontakta oss. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet, kontaktuppgifter till oss samt Datainspektionen finns längst ner i denna policy.

  Cookies
  När Du besöker simmoworldfood.com kan cookies och liknande spårningstekniker användas i syfte att lära oss mer om Dig som användare och Dina aktiviteter på hemsidan. Detta för att vi ska kunna utveckla och förbättra sidan så att Du får ett smidigare besök hos oss.