Miljö

Repa

Simmo World Food AB är anslutna till REPA.

REPA är näringslivets lösning på producentansvaret för förpackningar av plast, metall, papper/kartong och wellpapp.